KVKK Hakkında Aydınlatılma Yapıldığına Dair Form - Yapısoft - İnşaat ve Gayrimenkul Şirketleri İçin Yazılım ve Teknoloji Çözümleri

Yapısoft – İnşaat ve Gayrimenkul Şirketleri İçin Yazılım ve Teknoloji Çözümleri

Yapısoft – İnşaat ve Gayrimenkul Şirketleri İçin Yazılım ve Teknoloji Çözümleri

Whatsapp
Demo Talebi için tıklayınız.

KVKK Hakkında Aydınlatılma Yapıldığına Dair Form

Yapısoft Yazılım A.Ş. 6698 sayısı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu kitapçıkta açıklandığı çerçevede;
Tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve bana elden teslim edilen “Yapısoft Yazılım A.Ş. -Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası Kitapçığı’’ içerisinde belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına, bu kapsamda yurtdışına aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine ve muhafaza edilmesine ve Yapısoft Yazılım A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası okuduğumu, anladığımı ve bilgilendirdiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.