İnşaat Yönetim Yazılımı Nedir? - Yapısoft - İnşaat ve Gayrimenkul Şirketleri İçin Yazılım ve Teknoloji Çözümleri

Yapısoft – İnşaat ve Gayrimenkul Şirketleri İçin Yazılım ve Teknoloji Çözümleri

Yapısoft – İnşaat ve Gayrimenkul Şirketleri İçin Yazılım ve Teknoloji Çözümleri

İnşaat Yönetim Yazılımı Nedir?

Instagram Gonderisi 1080x1080 px3

İnşaat Yönetim Yazılımı Neler Sağlar?

Mimari ve mühendislik alanlarında sektörün ihtiyacı olan yazılımlar, çeşitli olmakla beraber içerik olarak da farklılığa sahiptir. İşletim sistemlerinde sorunsuz çalışabilmesi ve rahat güncelleme alabilmeleri çok önemlidir. Birçok inşaat firması ve kurumlar belirli standart inşaat yazılımları kullansa da, büyük ölçekli projelerde yeni beklentiler ve çözüm önerileri karşılarına çıkmaktadır.

Piyasadaki mevcut yazılım paketleri belirli bir ölçüde ihtiyaca cevap verse de, uzun ölçekte yeterli gelmemektedir. Özellikle inşaat sektörünün önemli çalışmaları arasında yer alan hak ediş hazırlama, maliyet ve kesin hesap oluşturma işlerinde yazılımlar hız ve zaman kazandırmaktadır.

Güncel fiyat bilgilerini otomatik olarak alan yazılımlar sayesinde çalışma bilgilerine ofisten, evden veya şantiyeden ulaşmak mümkündür. Yeni çalışma sistemi sayesinde hak ediş, yaklaşık maliyet ve diğer dosyalara web üzerinden de ulaşmak, izlemek ve kontrol etmek kolay hale gelmiştir. 

yapisoft blog banner1 4
İnşaat Yönetim Yazılımı Nedir? 4

Yönetim Yazılımı Nedir?

Bir inşaatın süreci sadece projelendirme ve inşaatın fiziki seviyesinin ilerlemesi demek değildir. Bu sürecin ilerlemesi bir iş takviminin takip edilmesi ile mümkündür. Ayrıca projenin ve inşaatın maliyet hesabı ve takibi, iş planlaması, bütçe yönetimi gibi birçok iş ve işlemi gerektirmektedir.

Bütün bunların hepsi profesyonel ve ihtiyaca cevap verebilecek bir inşaat yönetim yazılımı ile mümkündür. Yıllardır farklı sektörlerin ihtiyacına yönelik programlama hizmeti veren Yapısoft bütün sürecin yönetilebildiği sistemler geliştirmeye devam etmektedir.

Dinamik Yazılım Altyapısı

İnşaatların tamamlanmasının ardından konutların pazarlanması, satış sürecinin takibi, inşaat proje yönetimi, kaynak yönetimi yeni nesil satış ve yönetim sistemleri ile doğru bir şekilde yapılabilmektedir. Yazılım online bağlantı kurabilme, ofis içerisinde birden fazla bilgisayarla bağlantılı ve eşzamanlı çalışabilme imkanı sunmaktadır. 

Sektörün ihtiyacını yakında takip ederek taleplere anında cevap verebilen yazılım ekibi, program içerisine güncel bilgileri ve eklentileri hızlı bir şekilde adapte edebilir. Dinamik bir altyapıya sahip yazılımlar sayesinde kolay rapor alabilme, istatistikler oluşturma, sunular için teknik bilgileri farklı formatlarda hazırlayabilme gibi birçok özelliğe ulaşmak mümkündür.

Yazılım Öncesi İhtiyaç Analizi 

Birçok yazılım belirli iş ve işlemleri yerine getirirken, Yapısoft yazılımları müşterilerin ihtiyacına cevap verebilecek büyük ölçekli işleri yürütebilecek kapasiteye sahip yazılımları üretir. Gerektiğinde kişiselleştirilebilen ve belirli bir ölçekte kalabilen arayüzleri sunar. Bir yazılım oluşturulmadan önce müşteri ihtiyaçları tespit edilerek, talepler belirlenir.

Bu altyapı sayesinde sektörün beklentileri ve iş sürecinin takibi sayesinde gerçek ihtiyaç ortaya çıkarılır. Ortaya çıkan yazılım sonrası deneme süreci takip edilerek eklentiler entegre edilir. Sadece teklif vermek amacıyla kullanılan basit bir inşaat yazılımı iş maliyetinin hesaplanması, maaş bordroları, bakım onarım giderleri, ekipman ve malzeme takibi gibi konuları da içerdiğinde yetersiz kalmaktadır. Yenilikçi bir yapıya sahip olan yazılımlar sayesinde iş başlangıcından kesin hesap anına kadar bütün süreç yönetilebilmektedir. 

innovative architecture civil engineering plan3
İnşaat Yönetim Yazılımı Nedir? 5

Yönetim Yazılımı Neler Sağlar?

Proje takibini kolaylaştırarak süreci bütün detaylarıyla görebilmeyi sağlar. Profesyonel yönetim için öncelikli olan işlerin belirli bir sistem etrafında toplanması ve kontrole imkan vermesidir. İş seviyelerinin iş takvimine göre uygun olarak yürütülüp yürütülmediği görülebilir.

Eksik ve noksanlıklar, aksaklıklar anında tespit edilebilir. Birçok rapor, belge ve sunuma kolay erişme imkanı sağlayarak, dosya ve klasörler arasında kaybolmanın önüne geçer. Yetkili personel ve yöneticiler arasında bilgi erişimi, haberleşme ve paylaşımı sağlar. 

Risk değerlendirme raporları sayesinde oluşabilecek ve öngörülemeyen sorunlara önceden müdahale edebilme imkanı sağlar. Sonradan ortaya çıkan iş eklentileri ve masrafların takip edilerek maliyet kontrolünün yapılmasına olanak verir.

Projenin yürütülmesi kapsamında her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması ve bütçelendirilmesi yine inşaat yönetim yazılımı sayesinde basit hale gelmektedir. İnşaatın zamanında tamamlanması için gerekli operasyon yönetimini güvenli bir şekilde sağlar. 

Comments are closed.